Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki, zwykł był mawiać Benjamin Franklin i trudno nie przyznać mu racji. Choć ustawowy termin złożenia deklaracji podatkowych upływa w ostatnim dniu kwietnia i mamy sporo czasu na ich wypełnienie – pracodawca powinien dostarczyć nam wymagane dokumenty do połowy lutego. I tak zawsze zostawiamy tę wątpliwą przyjemność na ostatnią chwilę. Nie przekonuje nas nawet fakt, że podatki można rozliczyć zdalnie, bez wychodzenia z domu na pocztę. Uciekamy od tego obowiązku jak najdalej. Ale za każdym razem podczas tej ucieczki zastanawiamy się, kiedy ewentualny zwrot podatku wpłynie na nasze konto. Bo w dzieleniu skóry na niedźwiedziu jesteśmy bardzo dobrzy i jeszcze zanim wyślemy PIT-y do urzędu, wiemy już na co wydamy zwróconą nam kasę.

Im wcześniej wypełnimy PIT-y, tym szybciej otrzymamy zwrot podatku. Nie warto czekać do końca okresu rozliczeniowego, bo jeśli planujemy za te pieniądze wyjechać na wakacje czy zrobić komuś prezent, możemy nie otrzymać ich w planowanym terminie.

jak obliczyć zwrot podatku

 Ile się czeka na zwrot podatku?

Za długo, za długo… Choć zgodnie z prawem powinien on nastąpić maksymalnie 90 dni od złożenia przez podatnika deklaracji PIT z przyległościami, czyli wszelkimi załącznikami w wersji papierowej, a 45 dni, gdy rozlicza się on elektronicznie. Zwrot podatku wynika z nadwyżki wpłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego. Jest też wynikiem korzystania między innymi z ulg i odliczeń. Kiedy jeszcze możemy liczyć na zwrot podatku?

  • kiedy zaliczki na podatek dochodowy zostały odliczone nieprawidłowo, a w konsekwencji ich wysokość przekroczyła wysokość kwoty należnej fiskusowi
  • kiedy przy opodatkowaniu według zasad ogólnych, w formularzu PIT-37 lub PIT-36 wpłacane zaliczki na podatek dochodowy odnosić się będą do II progu przychodu, ale finalnie będzie on niższy
  • kiedy korzystamy z odliczeń z tytułu praw autorskich lub majątkowych (przedsiębiorcy rozliczający się w formularzu PIT-28 czy PIT-36L

Najszybciej zwrot podatku otrzymają osoby, które złożyły deklarację w styczniu i w lutym. Ci, którzy zwlekają do końca kwietnia muszą liczyć z tym, że nadpłatę otrzymają nawet pod koniec wakacji. Dotyczy to podatników wypełniających tradycyjne papierowe PIT-y. Kto rozlicza się drogą elektroniczną czeka na zwrot podatku do 45 dni.

zwrot podatku

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku?

Obecnie najczęściej korzystamy z możliwości bezpośredniego przelewu na konto bankowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby należne nam pieniądze odebrać w kasie urzędu skarbowego albo poprosić o ich przesłanie za pomocą przekazu pocztowego. W tym ostatnim przypadku kwota zostanie pomniejszona o koszt wysyłki.

Podatnik, który chce, aby zwrot podatku przekazano mu na konto musi wypełnić dodatkowy formularz. Dla osób posiadających numer PESEL lub NIP-7 będzie to załącznik ZAP-3, natomiast dla tych, którzy nie widnieją w rejestrze PESEL, a tylko w rejestrze NIP, drukiem właściwym będzie CEIDG-1.

Jeśli kwota nadpłaconego podatku wynosi mniej niż dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym wynoszących 11,70 zł, jego odbiór możliwy jest tylko w kasie

podatek do zwrotu

Jeśli nasza nadpłata wyniesie mniej niż 8.70, fiskus nie przeleje tej drobnej kwoty na nasze konto, tylko zatrzyma ją na poczet ewentualnych przyszłych niedopłat. Na zwrot podatku nie mają co liczyć również osoby, które zalegają z opłacaniem mandatów lub mają inne zobowiązania wobec państwa, których dotychczas nie uregulowały. Nadpłata pokryje należne długi.

Za datę zwrotu podatku uznaje się dzień obciążenia konta skarbówki, w przypadku zwrotu przelewem bankowym, albo dzień nadania przekazu pocztowego czy wypłaty lub pozostawienia do dyspozycji gotówki w kasie organu podatkowego. Jeśli nie otrzymamy zwrotu podatku w ustawowym terminie, możemy ubiegać się o odsetki za zwłokę.

Realne pieniądze

Ufff… Tyle przepisów. Większość podatników rozliczających się wraz ze współmałżonkiem liczy na zwrot podatku w jak najkrótszym czasie, bo pieniądze te planuje się przeznaczyć na wakacyjny wyjazd, remont albo inne odwlekane wydatki. Warto więc rozliczać się jak najszybciej, żeby zwrot podatku stał się realną kwotą w naszych rękach, a nie tylko kwotą wirtualną, którą zdąży lub nie wpłynąć na konto w oczekiwanym przez nas terminie. Najłatwiej i najszybciej rozliczymy się on-line albo korzystając z programów komputerowych, które wszystko za nas policzą. Podatnik musi jedynie wypełniać stosowne rubryki, a program sam wszystko przelicza.

Wypełniając PIT-y pamiętajmy także o doliczeniu 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego albo na rzecz naszych potrzebujących bliskich objętych opieką stowarzyszeń czy fundacji. Liczy się każdy grosz, który może przyczynić się polepszenia czyjegoś zdrowia czy jakości życia.

zwrot podatku

Rozliczanie podatków nie jest przyjemne, ale nie jest też bardzo uciążliwe. Jak obliczyć zwrot podatku? Koniecznie zajrzyj pod ten link  http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-pit. Kalkulator jest pomocny w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego. W pierwszej kolejności należy wybrać sposób rozliczenia podatku dochodowego oraz rok podatkowy, którego dotyczą obliczenia. Na podstawie wprowadzonych danych można uzyskać informacje dotyczące uzyskanego dochodu bądź poniesionej straty oraz kwoty podatku należnego, kwotę do zapłaty lub podlegającą zwrotowi. Kalkulator umożliwia również uwzględnienie odliczeń zmniejszających podstawę opodatkowania (dochód) oraz kwoty zmniejszającej podatek.