Skuteczna terapia jąkania się jest możliwa. Z pomocą przychodzi… drama. To doskonały sposób na dotarcie do nawet najbardziej zamkniętego w sobie dziecka.

Psychodrama a emocje osób jąkających się

Psychodrama pozwala na odreagowywanie emocji i napięć. Stwarza też okazje i warunki do pracy nad umiejętnością identyfikowania, kontrolowania i radzenia sobie z nimi. Dzięki psychodramie, osoby jąkające się mogą wzmacniać samoakceptację i podnosić samoocenę. Mogą także skutecznie pracować nad obniżeniem stresu komunikacyjnego oraz poprawą kontaktów interpersonalnych. Przede wszystkim poprzez naukę konstruktywnych form zachowania w procesach komunikacyjnych.

Poprawa umiejętności interpersonalnych jest możliwa dzięki przeprowadzanemu równocześnie treningowi asertywności. Terapeuta, w ramach psychodramy, może proponować rozmaite ćwiczenia m.in. z zakresu: doskonalenia umiejętności wyrażania własnej opinii oraz pozytywnych i negatywnych emocji, reagowania na krytykę czy przyjmowania pochwał.

To wszystko przekłada się pozytywnie na relacje międzyludzkie osób jąkających się. ułatwiając im skuteczne pokonywanie logofobii i eliminowanie frustracji związanych z niepowodzeniami w kontaktach interpersonalnych, pozwala się im na wychodzenie z tzw. izolacji społecznej.

 jąkanie się

Walory i zasady psychodramy grupowej

Psychoterapia grupowa to szczególny rodzaj psychoterapii, w której komunikacja ma charakter bardziej naturalny niż w psychoterapii indywidualnej (jeden na jeden). Psychodrama grupowa posiada podobne walory, a ponadto pozwala na eliminowanie uczucia wstydu i osamotnienia poszczególnym członkom grupy terapeutycznej. Wszyscy oni walczą bowiem z tym samym problemem (jąkaniem) lub problemami (jąkaniem oraz logofobią, aleksytymią, współruchami, izolacją społeczną, brakiem asertywności itp.). Aby psychodrama mogła być skutecznym i bezpiecznym narzędziem w terapii osób jąkających się (ale również w psychoterapii w ogóle!), musi być przeprowadzana zgodnie z konkretnymi zasadami, ustalonymi i zaakceptowanymi przez wszystkich uczestników procesu.

terapia jąkania się

Do najważniejszych, uniwersalnych reguł, które powinny być przestrzegane podczas stosowania psychodramy należą: nieocenianie uczestników, dzielenie się własnymi odczuciami i spostrzeżeniami oraz koncentracja na tym, co dzieje się „tu i teraz”. Psychodrama to również dodatkowe źródło informacji o płynności mówienia osoby jąkającej się. To może być przydatne zarówno w szerokiej diagnozie zaburzenia (i ewentualnych problemów towarzyszących), jak i w monitorowaniu postępów terapii.