Zanim będziesz mógł zamieszkać w swoim wymarzonym domu, musisz dopełnić całej masy niezbędnych formalności oraz skompletować sporo dokumentów. Musisz też przygotować się finansowo, gdyż zdobycie niektórych z nich będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych. Zobacz, jak wygląda w praktyce odbiór domu jednorodzinnego i przygotuj się do niego odpowiednio.

Oddanie budynku do użytkowania

Nawet jeśli Twój dom został już ukończony, a Ty jesteś w 100% zadowolony z ostatecznego efektu, nie oznacza to, że możesz już następnego dnia się do niego wprowadzić. Dotyczy to także projektów z kategorii „pod klucz”. Gdybyś to zrobił, byłoby to jawnym złamaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Ostateczne oddanie budynku do użytkowania musi zostać poprzedzone jego oficjalnym odbiorem i choć z pozoru wydaje się to prostą czynnością, będzie wymagać od Ciebie, jako przyszłego właściciela, sporo zachodu. Niektóre z zadań, jakie Cię czekają, mogą przy tym pochłonąć sporo czasu, dlatego lepiej zająć się nimi już w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku na wprowadzenie będziesz musiał trochę zaczekać.

Co jest potrzebne do odbioru domu?

Przede wszystkim nastaw się na kontakt z określonymi instytucjami i specjalistami. Są to m.in.: Straż Pożarna, kierownik budowy, Powiatowy lub Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po drugie musisz być też przygotowanym na spore wydatki. O ile sam odbiór domu jednorodzinnego, a także wydanie zgody na jego użytkowanie są bezpłatne, o tyle wystawienie innych potrzebnych dokumentów i pozwoleń, to koszta sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Chociaż jest to spora suma, pozwoli Ci uniknąć dotkliwej kary finansowej. Po trzecie, aby oddanie budynku do użytkowania mogło odbyć się zgodnie z prawem, potrzebny będzie Ci plik ważnych dokumentów.

Odbiór domu jednorodzinnego – dokumenty

Absolutną podstawę do zgromadzenia niezbędnej dokumentacji stanowi dziennik budowy, który powinien być prowadzony na bieżąco. To w nim znajdują się wymienione poszczególne etapy budowy i podjęte czynności. Dziennik po ostatnim wpisie powinien też zostać dołączony do kompletu dokumentów w oryginale. Pierwszym ważnym dokumentem jest oświadczenie kierownika budowy o zgodności poszczególnych prac z projektem oraz zapiskami zawartymi w pozwoleniu na rozpoczęcie budowy. Wśród dokumentów musi też pojawić się oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli oczywiście będą one użytkowane. Kolejnym warunkiem odbioru domu jest też dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu obszaru budowy do porządku. Oddzielne oświadczenie jest wymagane w sytuacji, kiedy w trakcie budowy korzystano z sąsiadujących dróg czy innych obszarów. Wśród gromadzonej dokumentacji musi też pojawić się świadectwo charakterystyki energetycznej z wyszczególnionymi źródłami energii i sposobem jej wydatkowania.

Inwentaryzacja geodezyjna to kolejny istotny papier, którym warto się zainteresować na co najmniej miesiąc przed planowanym ukończeniem budowy. Jest to jeden z najdroższych dokumentów. Jego koszt może wynieść od 1000 – 1500zł. Aby dom mógł zostać odebrany, potrzebne są także oświadczenia wykonane przez Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Państwową Inspekcję Pracy. Konieczne są także protokoły: kominiarski, odbioru instalacji gazowej, próby szczelności instalacji gazowej, odbioru instalacji elektrycznej i odbioru instalacji wodno – kanalizacyjnej. Potrzebne będzie także potwierdzenie odbioru przyłączy mediów. Nie wolno również zapominać o kopiach rysunków wraz z opisami. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza gdy pierwotna forma projektu uległa zmianie. Ważnym jest także dołączenie kopii pozwolenia na rozpoczęcie budowy.

Końcowe czynności

Kiedy wszystkie dokumenty zostaną już zgromadzone, plac budowy oczyszczony i wszelkie inne procedury dopełnione pozostaje jeszcze ostatni etap, czyli złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy. W tym celu należy odwiedzić Powiatowy bądź Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Tam również trzeba dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Instytucja ma 21 dni na sprawdzenie całej dokumentacji oraz wystawienie zgody na użytkowanie. Bywa, że niekiedy Inspektorat wysyła na miejsce budowy swojego przedstawiciela, by ten potwierdził stan faktyczny. Jest to rzadko stosowana praktyka, dlatego należy zadbać o skompletowanie wszystkich papierów, bo od nich zależy wystawienie decyzji. Wraz z otrzymaniem zgody na użytkowanie wybudowanego obiektu, Inspektorat nadaje mu indywidualny numer porządkowy. Należy go umieścić na ogrodzeniu bądź elewacji budynku jeszcze przed tym, nim się do niego sprowadzisz.

Jak zatem widać odbiór domu jednorodzinnego to czynność wymagająca szeregu pozwoleń, protokołów odbioru wykonanych prac czy oświadczeń. Niestety nie wszystkie otrzymasz od ręki, dlatego nie należy z nimi czekać do ostatniej chwili, tym bardziej że nie wymagają one ponownego wystawiania po zakończeniu budowy. Niedbałość w tym kierunku może Cię kosztować nawet 10000 złotych.