Współczesne rodziny są bardzo rozproszone. Tradycja zjeżdżania się całej familii na Wszystkich Świętych zanika z roku na rok. Nie zawsze jet możliwie wzięcie urlopu, przemieszczenie się z jednego końca świta na drugi. Zamiast wyrzucać sobie, że zaniedbujemy groby bliskich, skorzystajmy z nowej usługi oferowanej przez kwiaciarnię internetową Poczta Kwiatowa. Zlecić można nie tylko dostarczenie wiązanki i zniczy albo chryzantem w doniczce, ale także prace porządkowe takie jak usunięcie starych zniczy, uprzątnięcie i umycie nagrobka czy jego bezpośredniego otoczenia.

Usługa dostarczania kwiatów na Wszystkich Świętych jest nowa, warto jednak o niej pamiętać, gdyby kiedykolwiek brakło nam czasu na osobistą wizytę na cmentarzu w tym szczególnym dniu.

grób wszystkich świętych kwiaty

poczta kwiatowa

kwiaty na grób poczta kwiatowa

wszystkich świętych poczta kwiatowa